เรียน ผู้รับบริการโปรดทราบ


* ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19
และวัคซีนตามช่วงอายุ 
ได้ที่นี่ประกาศ... 
การให้บริการผู้ป่วยเสี่ยงเป็นโควิดของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ตามประกาศของกรมควบคุมโรค

เรียน ผู้รับบริการ
 

                  เนื่องจากผู้ป่วยที่มีความจำเป็นในการเข้ารับการบริการรักษาพยาบาลช่วงเช้ามีเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อสงวนสิทธิในการให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการเข้ารับการรักษา

                 กรณีที่ท่านประสงค์จะลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่โดยไม่ขอรับการรักษา กรุณาติดต่อหลังเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หรือลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gj.mahidol.ac.th
ขออภัยในความไม่สะดวก
งานเวชระเบียน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
                                      ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกุศลส่งต่อการให้
                                      โดยบริจาคสมทบทุนสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์
                                      เพื่อเติมเต็มอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2

ประกาศศูนย์การแพทย์ฯ

Post
Post is now empty.

เวชระเบียนออนไลน์

นัดหมายแพทย์ผ่านทางเว็บไซต์ได้แล้ววันนี้ เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ

ลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการตรวจสอบประวัติให้เพื่อพร้อมสำหรับการเข้าตรวจได้ทันที ประหยัดเวลาในการรอรับบริการ

ดูตารางออกตรวจ

ผู้ป่วยสามารถค้นหาแพทย์ ดูตารางออกตรวจของแพทย์ในแต่ละคลินิก

ส่งนัดหมาย

เมื่อเจ้าหน้าที่ยืนยันผลการนัดหมายทางอีเมล์แล้ว ผู้ป่วยสามารถมารับบริการได้ตามวันและเวลานัดหมายได้ทันที

คลินิกและศูนย์รักษา

เราให้บริการทางการแพทย์ทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์กางเลือกต่างๆ

บทความสุขภาพ

ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและโรคต่างๆจากทีมแพทย์ของเรา

โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นในเด็ก

โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นในเด็ก (Obstructive Sleep Apnea : OSA) โดย พญ. ศิริลักษณ์ ผลศิริปฐม อาการและอาการแสดง โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (OSA) หมายถึง ความผิดปกติของการหายใจในขณะหลับที่มีการอุดกั้นของทางเดินหายใจส่วนบนเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้เกิดการหยุดหายใจหรือหายใจแผ่ว โดยมีอาการและอาการแสดงได้แก่ อาการ ได้แก่ นอนกรนบ่อยมากกว่า 3 คืนต่อสัปดาห์ หายใจแรงกว่าปกติในขณะนอนหลับ มีหยุดหายใจหรือหายใจดังเฮือก ปัสสาวะรดที่นอน นอนในท่านั่งหลับหรือแหงนคอขึ้น ริมฝีปากเขียว ตัวเขียว ปวดศีรษะตอนตื่นนอน ผล็อยหลับหรือง่วงมากผิดปกติเวลากลางวัน มีปัญหาด้านพฤติกรรม เช่น ซุกซนผิดปกติหรือสมาธิสั้น ก้าวร้าว มีปัญหาการเรียน อาการแสดง ได้แก่ น้ำหนักหนักน้อยหรืออ้วนกว่าเกณฑ์ ต่อมทอลซิลโต คางเล็กหรือสั้น หน้าอะดีนอยด์ เพดานปากโค้งสูงหรือโหว่ การเจริญเติบโตช้ากว่าเกณฑ์ ความดันโลหิตสูง ภาวะแทรกซ้อนจากโรค  OSA ภาวะ OSA หากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้หลาย ระบบได้แก่ ระบบประสาทและพฤติกรรม อาจพบปัญหาได้หลายอย่าง เช่น กลุ่มพฤติกรรมที่มีการซุกซนมากผิดปกติ (hyperactive) […]

วัคซีนที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรได้รับ

วัคซีนที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรได้รับ พญ. เมธาวี อุฬารวงศ์ (สูตินารีแพทย์)             ในปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อต่างๆหลายชนิด สำหรับวัคซีนที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรได้รับในช่วงที่ฝากครรภ์ เพื่อป้องการอันตรายของมารดา และทารกในครรภ์ ประกอบด้วย 1. วัคซีนรวมป้องกันคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (TdaP, Tdap) หรือ วัคซีนป้องกันไอกรนชนิดเดี่ยว (acellular Pertussis; aP) โรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน เป็นโรคติดเชื้อที่แพร่กระจายได้ง่าย โดยเฉพาะไอกรนที่ทารกมักจะติดเชื้อจากมารดาหรือคนในครอบครัว มีคำแนะนำว่าหญิงตั้งครรภ์ควรได้รับวัคซีนรวมป้องกันคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน (Tdap, TdaP) หรือ วัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดเดี่ยว (aP) ในช่วงอายุครรภ์ 27 ถึง 36 สัปดาห์ หากเคยได้วัคซีนป้องกันบาดทะยัก (tetanus vaccine) ครบถ้วนในระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ดังนั้น แพทย์มักแนะนำวัคซีนดังกล่าวให้กับคุณแม่ที่มาฝากครรภ์ในช่วงท้ายไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 3 โดยฉีดจำนวน 1 เข็ม ทั้งนี้ […]

กระดูกข้อเข่าเสื่อม ภาวะที่ทุกคนมีโอกาสเกิดขึ้นได้

กระดูกข้อเข่าเสื่อม ภาวะที่ทุกคนมีโอกาสเกิดขึ้นได้ โดย นพ.ธรรมพงษ์ คงคณิน                 ภาวะข้อเข่าเสื่อมเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ และมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในกลุ่มวัยกลางคน มีแนวโน้มพบได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยการใช้ชิวิตประจำวัน เช่น อาหารการกินที่ไม่เหมาะสม การออกกำลังกายที่ไม่พอเหมาะ เป็นต้น ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมทำให้เกิดอาการเจ็บปวด ข้อเข่ามีผิดรูป ขาโก่ง เดินได้ไม่ปกติ มีปัญหาในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ทำให้เกิดความทุกข์ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โรคข้อเข่าเสื่อมเกิดขึ้นได้อย่างไร ? ภาวะการเสื่อมแบบ ปฐมภูมิ หรือ ไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งเกิดจากอายุที่มากขึ้น มักพบในกลุ่มอายุที่มากกว่า 50 ปีขึ้นไป เป็นการเสื่อมสภาพของ กระดูกอ่อนผิวข้อเข่า ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างการรับน้ำหนัก และมีผลต่อการทำงานกระดูกข้อต่อมีปัญหา โดยมีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ อายุ เพศ น้ำหนัก พฤติกรรม ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูก ภาวะการเสื่อมแบบ ทุติยภูมิ เป็นการเสื่อมที่มีสาเหตุนำมาก่อน ทั้งเกิดจากโรคประจำตัว เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคเก๊าต์ เป็นต้น หรือ เกิดจากการเคยประสบอุบัติเหตุบริเวณกระดูกข้อเข่า ทั้งเส้นเอ็น หมอนรองกระดูก รวมทั้งอาจจะเคยมีการติดเชื้อข้อเข่ามาก่อนก็สามารถทำให้เกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมได้เช่นกัน […]

โรงพยาบาลในเครือ