แนะนำบริการ

วิธีการเดินทาง

แผนที่ศูนย์การแพทย์ฯ

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
888 หมู่ 6 ถนนบรมราชชนนี ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  
โทร. 0-2849-6600
โทรสาร. 0-2849-6666

การเดินทางรถประจำทาง

  • รถปรับอากาศ ปอ. 556 (สถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน-วัดไร่ขิง)
  • รถร่วมบริการ สาย 5 – อ้อมน้อย
  • รถร่วมบริการ ศาลายา – นครชัยศรี