โรคทางหู คอ จมูก

เวียนหมุนจากโรคตะกอนหินปูนหูชั้นในเคลื่อน

เวียนหมุนจากโรคตะกอนหินปูนหูชั้นในเคลื่อน นพ. วีรุตม์ ชโยภาสกุล (โสต ศอ นาสิกแพทย์)   เวียนหัว vs. บ้านหมุน บ้านหมุน           ความรู้สึกว่าตัวเองหร…

5 คุณประโยชน์ของการนอนที่ดี (Surprising Reasons to Get More Sleep)

5 คุณประโยชน์ของการนอนที่ดี (Surprising Reasons to Get More Sleep) โดย นพ. นพดล ตรีประทีปศิลป์ และ พญ. ศิริลักษณ์ ผลศิริปฐม (หน่วยโรคจากการนอนหลับ แผนกโสตนาสิกลาริงซ์) เค…

กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข

กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข (Restless Legs Syndrome) คืออะไร โดย นพ.นพดล ตรีประทีปศิลป์ กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุขเป็นภาวะที่มีอาการอยากขยับ ขาขณะตื่น  มีความรู้สึก…

โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นในเด็ก

โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นในเด็ก (Obstructive Sleep Apnea : OSA) โดย พญ. ศิริลักษณ์ ผลศิริปฐม อาการและอาการแสดง โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (OSA) หมายถึง…

โรคภาวะขากระตุกขณะหลับ

โรคภาวะขากระตุกขณะหลับ  โดยนพ. นพดล ตรีประทีปศิลป์ โรคภาวะขากระตุกขณะหลับคือ โรคที่มีการกระตุกของขาซ้ำๆ ขณะนอนหลับ (Periodic Limb Movement Disorder, PLMD) อาการ : ผู้ป…

ภาวะนอนไม่หลับ (Insomnia)

ภาวะนอนไม่หลับ (Insomnia) โดย พญ. ศิริลักษณ์ ผลศิริปฐม ภาวะนอนไม่หลับ คืออะไร ภาวะนอนไม่หลับ เป็นภาวะที่พบได้บ่อยของปัญหาการนอนหลับ โดยคนที่มีภาวะน…

อาการง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวัน

อาการง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวัน (Exccessive Daytime Sleepiness) โดย นพ.นพดล ตรีประทีปศิลป์ อาการง่วงนอนมากผิดปกติในเวลากลางวันคือ อาการที่คนเราไม่สามารถตื…

การนอนสำคัญไฉน และนอนอย่างไรให้สุขภาพดี

การนอนสำคัญไฉน และนอนอย่างไรให้สุขภาพดี น.พ. นพดล ตรีประทีบศิลป์                 การนอนหลับเป็นสิ่งสำคัญของสิ่งที่มีชีวิตไม่น้อยไปกว่าการได้รับ…

Sleep hygiene : สุขอนามัยการนอนหลับ

Sleep hygiene : สุขอนามัยการนอนหลับ โดย พญ. ศิริลักษณ์ ผลศิริปฐม เข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาเป็นประจำสม่ำเสมอและมีระยะเวลาการหลับเพียงพอ พยายามอยู่บ…

นอนกรน… อันตรายแค่ไหน

นอนกรน… อันตรายแค่ไหน โดย นพ.นพดล ตรีประทีปศิลป์ นอนกรนเป็นอาการที่พบบ่อยมาก และเกิดขึ้นได้ในทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ แท้จ…