ความรู้เด็ก

ปอดอักเสบในเด็ก

ปอดอักเสบในเด็ก โดย พญ. พิชญา สถิตพัฒนพันธ์ กุมารแพทย์โรคระบบการหายใจ   รู้จักโรคปอดอักเสบ ปอดบวม / ปอดอักเสบ (Pneumonia) การติดเชื้อในทางเดินหายใจส่…

ภูมิแพ้สัตว์เลี้ยงที่มีขน

สัตว์เลี้ยงที่มีขน สัตว์เลี้ยงที่มีขน เช่น แมว สุนัข กระต่าย หนูตะเภา หนูแฮมสเตอร์ เป็นต้น  มีสารก่อภูมิแพ้ที่มาจากรังแค ขน หรือสิ่งขับถ่ายขอ…

วิธีการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือ

อาการคัดจมูกและมีน้ำมูกมาก จะพบได้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้และเป็นโรคโพรงไซนัสอักเสบ อาการดังกล่าวสามารถที่จะรักษาได้ โดยการล้างจมูกด้…

ละอองเกสรจากหญ้าต้นไม้ และ วัชพืช

ละอองเกสรจากหญ้าต้นไม้ และ วัชพืช สารก่อภูมิแพ้จากละอองเกสรจากหญ้า ต้นไม้ และวัชพืชสามารถก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ เช่น โรคหืด โรคเยื่อจมูกและต…

ภูมิแพ้แมลงสาบ

แมลงสาบ สารก่อภูมิแพ้จากแมลงสาบ เกิดได้จากเปลือกแข็งหุ้มตัว ขา น้ำลายและอุจจาระ ซึ่งถือเป็นสารก่อภูมิแพ้ ที่สำคัญของการเกิดอาการโรคภูมิแพ…

ภูมิแพ้แป้งสาลี

แป้งสาลี       แป้งสาลีเป็นอาหารที่แพ้บ่อย โดยเฉพาะในเด็กโดยมักเริ่มมีอาการตั้งแต่อายุน้อยกว่า 1 ปี และเป็นสาเหตุสำคัญของการแพ้อาหารชนิดรุน…

ภูมิแพ้ถั่วเหลือง

ถั่วเหลือง ถั่วเหลืองให้โปรตีนที่สำคัญแก่มนุษย์ พบว่ามีเด็กที่มีอาการแพ้ถั่วเหลือง ตั้งแต่อาการน้อยจนถึงมีอาการรุนแรงได้ โปรตีนในเมล็ดถั…

ภูมิแพ้ตัวไรในฝุ่น

ตัวไรในฝุ่น                            เป็นแมงขนาดเล็กมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า มักอาศัยอยู่ในฝุ่น ที่นอน หมอน มุ้ง เสื้อผ้าเก่า หรือ เก้าอี้  เป็นต้น  ก…

ภูมิแพ้เชื้อรา

เชื้อรา สปอร์ของเชื้อรา มีขนาดเล็กประมาณ 2-5 ไมครอน สามารถปลิวกระจายได้ไกล มักเจริญงอกงามได้ดี ในบริเวณที่มีความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสม สา…

ภูมิแพ้ไข่

ไข่เป็นอาหารที่แพ้ได้มากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ คู่ไปกับนมวัวในเด็กเล็ก และพบว่าแพ้โปรตีนในไข่ขาวมากกว่าไข่แดง Øสารก่อภูมิแพ้หลักในไข่ ได้แ…

การทดสอบภูมิแพ้

การทดสอบภูมิแพ้ (ALLERGY SKIN TEST) คือการนำน้ำยาสกัดจากสารก่อภูมิแพ้ชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในอากาศ เช่น ฝุ่นบ้าน ตัวไรในฝุ่น แมลงสาบ เกสรหญ้า วัชพืช เชื้อร…

วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก เรียบเรียงโดย พญ. พิมพ์ชนก วงศ์อาษา สำหรับ ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ชนิดรุนแรงจากการติดเชื้อไวรัส  EV 71   ประสิทธิภาพ …