ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR

มอเตอร์ไฟฟ้าความเร็วสูงสำหรับกระดูกภายในโพรงจมูกและฐานกะโหลกศีรษะ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่กำหนดราคากลาง : 20 กันยายน 2564
ราคากลาง : 550,000.00 บาท

แบบฟอร์มเปิดเผยราคากลาง 1