ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนที่การเดินทาง

ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อสอบถาม แจ้งข้อร้องเรียน

แผนที่สำหรับการเดินทางมา
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ม.มหิดล เลขที่ 888 หมู่ 6 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

เวลาเปิดทำการ
ฉุกเฉินเปิดให้บริการ 24 ชม.

โทรศัพท์: 0-2849-6600
แฟกซ์: 0-2849-6666
อีเมล์: –