ขอเชิญเข้าร่วม

การจัดประชุมวิชาการประจำปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๔

เรื่อง Knowledge Management (KM) New Normal      

จัดขึ้นระหว่าง

    วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ – วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

    (วันพุธที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๖๔ พิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ)

    เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกาญจนาภิรมย์ ชั้น G

    ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม