ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก กลับมาเปิดให้บริการตามปกติ

ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก กลับมาเปิดให้บริการตามปกติ

เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

เวลา 8.30 - 16.30 น. 

 

เปิดห้องสมุด ศูนย์การแพทย์เดือน มิ.ย 01

5 ส ห้องสมุด 01

 

 Contact us
GJ Girl

 

 

งานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 4

888 หมู่ที่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบล ศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

หมายเลขโทรศัพท์ (02) 849-6600 ต่อ 4242, 4241,3191

FAX. (02)8496600 ต่อ 4241 

เวลาเปิดทำการ

งานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 16:00 น.

ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 - 16:30 น.                                       

แผนที่งานศึกษา วิจัยและบริการวิชาการ