นางสาว วรยา ร้ายศรี
Position:
เว็บไซต์ และห้องสมุดเสมือน
Address:
งานการศึกษา วิจัย และวิชาการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก,
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.บรมราชชนน ต.ศาลายา อ.พทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
Thailand
Email:
Phone:
02-849-6600 ต่อ 3191
Send an Email
(optional)
 Contact us
GJ Girl

 

 

งานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 4

888 หมู่ที่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบล ศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

หมายเลขโทรศัพท์ (02) 849-6600 ต่อ 4242, 4241,3191

FAX. (02)8496600 ต่อ 4241 

เวลาเปิดทำการ

งานการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 16:00 น.

ห้องสมุดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 - 16:30 น.                                       

แผนที่งานศึกษา วิจัยและบริการวิชาการ