ข่าวประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนโควิด-19

ประกาศ !!

สำหรับท่านที่ลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก สามารถตรวจสอบการนัดหมายได้ที่นี่ค่ะ

ตรวจเช็คสถานะฉีดวัคซีนโควิด-19  คลิกที่นี่ 

************************************************

 แจ้งยกเลิกลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก [คลิกที่นี่]

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการรับวัคซีน  

** ผู้ที่รับวัคซีนซิโนฟาร์ม ต้องกรอกเอกสารทั้ง 2 ฉบับ

ตัวอย่างการกรอกเอกสาร 

**********************************************

แจ้งคิวการฉีดวัคซีนโควิด-19

**********************************************

ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 

การเดินทางมาศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  [คลิกที่นี่]

 

 

 

       การขอเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด เพื่อใช้เดินทางระหว่างประเทศ  [คลิกที่นี่]