วัคซีนตามช่วงอายุ

วัคซีนที่เปิดให้บริการ

**หมายเหตุ: ราคาดังกล่าวเป็นราคาต่อ 1 เข็ม ยังไม่รวมค่าบริการผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ 100 บาท และค่าฉีดวัคซีน 30 บาท/เข็ม

การรับบริการ
1. นัดหมายออนไลน์
2. มาติดต่อรับบริการตามวันเวลาที่ท่านนัดหมาย ณ ศูนย์วัคซีน ชั้น 1 
วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน

รวมข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน

รวมสื่อโปสเตอร์ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนต่างๆ ที่เปิดให้บริการ

วัคซีนโควิด-19

นัดหมายออนไลน์

เกณฑ์การรับวัคซีน Moderna สำหรับอายุ 18 ปี ขึ้นไป

* ผู้ที่มีประวัติติดเชื้อ Covid-19 สามารถรับวัคซีนตามหลักการเดียวกับผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อน ทั้งนี้ต้องเว้นระยะห่าง 3 เดือนหลังติดเชื้อ *

ตรวจสอบการนัดหมาย 
(หลังลงทะเบียน 5 วันทำการ)

     **12 ปีขึ้นไป  กรณีไม่สะดวกมาตามนัด สามารถนำนัดเดิมมาฉีดวัคซีน ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-14.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ วันเสาร์-อาทิตย์)

     **กรณี 5-11 ปี  เลื่อนนัดกรุณา ติดต่อแผนกกุมารเวชการ โทร 02-849-6600 ต่อ 1120-1121 ในวันเวลาราชการ 8.00-15.00น.
                            (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ วันเสาร์-อาทิตย์)

คำถามที่พบบ่อย

Q: ศูนย์การเพทย์ฯ รับวอร์คอินฉีดวัคซีนไหมคะ/ครับ?
A: ไม่รับวอร์คอินค่ะ รับเฉพาะผู้ที่มีนัดหมายเท่านั้น สามารถนัดหมายออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์การแพทย์ฯค่ะ

Q: ไม่มีตารางนัดหมายของเดือนที่ต้องการฉีดให้เลือก ต้องทำยังไงคะ/ครับ?
A: เนื่องจากศูนย์การแพทย์ฯ เปิดให้ลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า 1 เดือน หากไม่มีเดือนที่ท่านต้องการเลือก กรุณารอเปิดตารางนัดหมายเพิ่มเติมค่ะ

Q: วันนัดหมายฉีดวัคซีนที่ลงทะเบียนไว้ ยังไม่ครบระยะเวลาที่สามารถฉีดวัคซีนได้ตามเงื่อนไข ต้องแก้ไขยังไงคะ/ครับ?
A: ไม่จำเป็นต้องแก้ไขค่ะ เมื่อครบระยะเวลาตามเงื่อนไข สามารถนำนัดเดิมมาแสดงหน้างานในวันที่สะดวกฉีดได้เลยค่ะ

Q: ไม่สามารถมาตามวันนัดหมายได้ ต้องการเลื่อนนัดทำยังไงคะ/ครับ?
A: ไม่จำเป็นต้องเลื่อนนัด สามารถนำนัดเดิมมาแสดงหน้างานในวันที่สะดวกฉีดได้เลยค่ะ

Q: ต้องการยกเลิกข้อมูลนัดหมายเพื่อไปฉีด รพ.อื่นทำยังไงคะ/ครับ?
A: ไม่จำเป็นต้องยกเลิกนัดหมาย สามารถฉีดที่รพ.อื่นได้เลยค่ะ

Q: ตอนนี้กักตัวอยู่ แต่มีนัดหมายฉีดวัคซีน ต้องทำยังไงดีคะ/ครับ?
A: กักตัวให้ครบกำหนดก่อน และสามารถนำนัดเดิมมาแสดงหน้างานในวันที่สะดวกฉีดได้เลยค่ะ

Q: ชาวต่างชาติต้องการฉีดวัคซีนที่ศูนย์การแพทย์ฯ เข็มที่ 3 และที่ 4 ทำยังไงบ้างคะ/ครับ?
A: สามารถใช้เลข 13 หลัก ในใบรับรองฉีดวัคซีนเข็ม 1 และ 2 (เฉพาะที่ฉีดภายในประเทศไทยเท่านั้น) ลงทะเบียนนัดหมายออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์การแพทย์ฯค่ะ

Q: ในวันฉีดวัคซีนต้องเตรียมอะไรมาบ้างคะ/ครับ?
A: 1. บัตรประชาชน/Passport
    2. หลักฐานการนัดหมาย
    3. ใบรับรองการได้รับวัคซีนเข็มที่ผ่านมา

Q: ศูนย์วัคซีนเปิดวันไหนบ้างคะ/ครับ?
A: เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-14.00 น. ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ควรมาก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 30 นาที

Q: ศูนย์วัคซีนอยู่ตรงไหนของศูนย์การแพทย์ฯคะ/ครับ?
A: บริเวณลานพระบิดา ชั้น 1 ค่ะ

Q: จะฉีดวัคซีนเข็ม 3 เว้นห่างจากเข็ม 2 กี่เดือนคะ/ครับ?
A: 3 เดือนขึ้นไปค่ะ

Q: จะฉีดวัคซีนเข็ม 4 เว้นห่างจากเข็ม 3 กี่เดือนคะ/ครับ?
A: 4 เดือนขึ้นไปค่ะ

Q: หลังติดโควิดต้องเว้นกี่เดือนถึงจะฉีดวัคซีนคะ/ครับ?
A: 3 เดือนขึ้นไปค่ะ

Q: ต้องเว้นจากการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นานแค่ไหนคะ/ครับ?
A: 2 สัปดาห์ขึ้นไปค่ะ

Q: ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า สามารถฉีดวัคซีนโควิคได้ไหมคะ/ครับ?
A: ฉีดได้ โดยไม่ต้องเว้นระยะห่างค่ะ

Q: มีโรคประจำตัวฉีดได้ไหมคะ/ครับ?
A: ฉีดได้ เมื่อโรคประจำตัวสามารถควบคุมได้คงที่ และไม่มีอาการกำเริบรุนแรง หากไม่มั่นใจ ควรปรึกษาแพทย์เจ้าของไข้ก่อนฉีดค่ะ 

Q: มีฉีดแบบใต้ผิวหนังไหมคะ/ครับ?
A: ไม่มีค่ะ มีฉีดเฉพาะเข้าชั้นกล้ามเนื้อค่ะ

Q: ศูนย์การแพทย์ฯ มีฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไรบ้างคะ/ครับ?
A: มีฉีด 2 ยี่ห้อ คือ แอสตราเซเนก้า และ ไฟเซอร์ โดยฉีดตามนโยบายของรัฐบาลค่ะ

Q: ฉีดวัคซีนโควิดมีค่าใช้จ่ายไหมคะ/ครับ?
A: ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

Q: ศูนย์การแพทย์ฯ รับทำวัคซีนพาสปอรต์ไหมคะ/ครับ?
A: ไม่รับทำค่ะ สามารถติดต่อทำได้ที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์วัคซีน

แนะนำการขอเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด

การขอเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด เพื่อใช้เดินทางระหว่างประเทศ

The Covid-19 Vaccine (Update!!)

เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน
ช่องทางการติดตามข่าวสารวัคซีน

LINE
หมอพร้อม

App หมอพร้อม
ำหรับ iOS

App หมอพร้อม
สำหรับ Android

ประเมินความเสี่ยงโควิด-19

ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19