แบบฟอร์มการลงทะเบียน

ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19
(AstraZeneca)

ฉีดวันที่ 25-26 มกราคม 2565
** หมายเหตุ **
วัคซีนที่ได้รับ ขึ้นอยู่กับวัคซีนที่ศูนย์การแพทย์จะได้รับจัดสรร
(เมื่อถึงคิวทางเราจะแจ้งวัคซีนที่ได้รับจัดสรรต่อไป)


แจ้งยกเลิกลงทะเบียนฉีดวัคซีน


แจ้งยกเลิกลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19
ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

แบบฟอร์มเลื่อนวันนัดฉีดวัคซีนเข็ม 2


สำหรับผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีนเข็ม 2
ที่ไม่สามารถมาตามวันนัดหมายได้
เนื่องจากติดเชื้อ Covid-19 หรือ กักตัว

(เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1
ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเท่านั้น)
เนื่องจากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลม.มหิดล ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามนโยบายของรัฐบาล โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หากพบการกระทำดังกล่าวโปรดแจ้ง โทร 02-8496600 ต่อ 2233

ตรวจสอบการนัดหมายการรับวัคซีนโควิด-19

กรณีไม่สะดวกมาตามนัด สามารถนำนัดเดิมมาฉีดวัคซีน ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-14.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ วันเสาร์-อาทิตย์)

แจ้งคิวการฉีดวัคซีนโควิด-19

ผู้ที่มีคิวนัดหมายลำดับที่ 90001-95000 มารับวัคซีน Sinovac เป็นเข็มแรก และได้รับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่สอง ในวันที่ 20 ส.ค. 64 เวลา 8.00-15.00 น.
ผู้ที่มีคิวนัดหมายลำดับที่ 1156-4000 มารับวัคซีน AstraZeneca ในวันที่ 2 ส.ค. 64 เวลา 08.00-15.00 น.
See Less
See More

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด

การขอเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด เพื่อใช้เดินทางระหว่างประเทศ

การเดินทาง

การเดินทางมาศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19