ผศ.นพ. วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์

  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
เสาร์
*09:30 - 12:00
คลินิกระบบประสาทวิทยาในเด็ก
หมายเหตุ
*ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1 ,3 ,5