นพ. วนัส ไชยตรี

  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
*09:00 - 12:00
**13:00 - 15:00
คลินิกโรคเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
หมายเหตุ
*สัปดาห์ที่ 1, 3, 5
**สัปดาห์ที่ 2 , 4