นพ. พันแสง คุ้มพงษ์

Punsang Koompong, MD.
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ทั่วไป
2552แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
อังคาร
09:00 - 12:00
*16:00 - 20:00
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
พุธ
09:00 - 12:00
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ศุกร์
13:00 - 16:00
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
หมายเหตุ
*เฉพาะสัปดาห์ที่ 1, 3, 5