พญ. ประกายรัตน์ ทองผิว

Prakairut Thongphiew, MD
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
ด้านกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ
2556ประกาศนียบัตรเฉพาะทางโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2553วุฒิบัตร (จักษุวิทยา) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2547 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  1. Lekhanont KPatarakittam TThongphiew PSuwan-apichon OHanutsaha P. Randomized controlled trial of subconjunctival bevacizumab injection in impending recurrent pterygium: a pilot study. Cornea. 2012 Feb;31(2):155-61.

  2. Thanathanee O, Sriphon P, Anutarapongpan O, Athikulwongse R, Thongphiew P, Suwan-apichon O. Comparison the Effects of Dexamethasone and Loteprednol etabonate on Epithelial Healing: A Randomized Controlled Trial. J Ocul Pharmacol Ther. 2015 Apr;31(3):165-8.Presentation

1. Lekhanont K, Patarakittam T, Thongphiew P, Suwan-apichon O, Hanutsaha P. Randomized controlled trial of subconjunctival bevacizumab injection in impending recurrent pterygium: a pilot study. XXIV.Annual Meeting of the Royal College of Ophthalmologists of Thailand. Bangkok, Thailand 2009.

2. Thanathanee O, Thongphiew P, Suwan-apichon O. Bilateral Negative Dysphotopsia: a case report.  XXXI.Annual Meeting of the Royal College of Ophthalmologists of Thailand. Bangkok, Thailand 2013.

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
09:00 - 16:00
16:00 - 20:00
คลินิกจักษุวิทยา
อังคาร
08:00 - 15:00
คลินิกจักษุวิทยา
พฤหัสบดี
08:00 - 11:00
คลินิกจักษุวิทยา
ศุกร์
08:00 - 11:00
คลินิกจักษุวิทยา
เสาร์
09:00 - 16:00
คลินิกจักษุวิทยา
อาทิตย์
*09:00 - 12:00
คลินิกจักษุวิทยา
หมายเหตุ
*(วันอาทิตย์)สัปดาห์ที่ 1