พญ.ปิยนันท์ โฆษิดาพันธ์

Piyanun Kosidapun, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
  • ภาษา
    อังกฤษ, ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
– กุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชื้อในเด็ก วัคซีน
2554แพทย์ศาสตร์บัญฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล
2559กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2560ผ่านการอบรม DENVER II และ Floor time สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
2564วุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

– humidified headted high flow nasal oxygen cannula

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

ไม่พบตาราง