พญ. พิมลศรี หาญตนศิริสกุล

  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
ศุกร์
16:00 - 20:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
เสาร์
*08:00 - 12:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
หมายเหตุ
*อาทิตย์ที่ 1,3,5