พญ. พิชยา พูลสวัสดิ์

PHICHAYA PHUNSAWAT, MD.
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
  • ภาษา
    อังกฤษ, ไทย
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
ปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม พูดช้า พัฒนาการช้า สมาธิสั้น กลุ่มอาการออทิซึม
2558แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
2562วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
2564วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
*13:00 - 16:00
คลินิกโรคอ้วนในเด็ก
จันทร์
09:00 - 16:00
คลินิกเด็กสุขภาพดี
จันทร์
09:00 - 16:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
อังคาร
09:00 - 16:00
คลินิกเด็กสุขภาพดี
อังคาร
09:00 - 16:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
พุธ
09:00 - 12:00
คลินิกเด็กสุขภาพดี
พุธ
09:00 - 12:00
คลินิกกุมารเวชกรรม
พฤหัสบดี
*09:00 - 12:00
**13:00 - 16:00
คลินิกพัฒนาการ
ศุกร์
***09:00 - 12:00
****13:00 - 16:00
คลินิกพัฒนาการ
หมายเหตุ
*ออกตรวจวันจันทร์ เดือนคู่ สัปดาห์ที่ 1
**รับเฉพาะคิวนักหมายเท่านั้น
***รับเฉพาะคิวนักหมายเท่านั้น
****รับเฉพาะคิวนักหมายเท่านั้น
*****รับเฉพาะคิวนักหมายเท่านั้น