พญ. ปฏินุช เย็นรมภ์

  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
09:00 - 16:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
อังคาร
09:00 - 16:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
พุธ
08:00 - 12:00
คลินิกโรคเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
พุธ
09:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
พฤหัสบดี
13:30 - 16:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
ศุกร์
09:00 - 12:00
คลินิกอายุรกรรมทั่วไป