นพ.ณพล สินธุวนิช

Napon Sinthuvanich, MD.
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
ศัลยกรรมการเปลี่ยนข้อเทียม ข้อเข่าเทียม ข้อสะโพกเทียม การบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อ ภาวะกระดูกพรุน
2556 วุฒิบัตร (อนุสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2555 วุฒิบัตร (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2548 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
อังคาร
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
พุธ
*09:00 - 12:00
16:00 - 20:00
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
หมายเหตุ
*เฉพาะอาทิตย์ที่ 1, 2