รศ.นพ. กรกฤษณ์​ ชัยเจนกิจ

Assoc. Prof. Kornkit Chaijenkij, MD
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
Sport injuries (การป้องกันการบาดเจ็บ หัวไหล่ หลัง สะโพก เข่า ข้อเท้า) เอ็นหัวไหล่ฉีกขาด เอ็นหัวเข่าบาดเจ็บ การส่องกล้องผ่าตัดหัวไหล่ และเข่า การกลับไปเล่นกีฬา การทำร่างกายให้ดีขึ้น
2002แพทย์ศาตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2009วุฒิบัตร ศัยกรรมกระดูกและข้อ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
2010วุฒิบัตร การบาดเจ็บทางกีฬา Sport orthopedic โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
2011Fellowship Erasmus Mundus scholarship academic staff exchange at University of Amsterdam, The Netherlands
2019IOC Diploma in Sports Medicine

1.Effects Of Exercising Posture On Heart Rate And Energy Expenditure In Pregnant Thai Women. Journal of
Sports Science and Technology 2014; 14(1) Jul: 145-154.
2.Prakasit Sanguanjit, Chan Sangasoongsong, Chayanin Angthong, Kornkit Chaijenkit. Practical Guide for
Obtaining Acceptable Metacarpophalangeal Angle in James’ Position. The Thai Journal of Orthopaedic Surgery.
2006 ; 31(1) : 36-43.
3.Chayanin Angthong, Bancha Chernchujit, Adinun Apivatgaroon, Kornkit Chaijenkit, Poonyanat Nualon,
Kanoknan Suchao-in The Anterior Cruciate Ligament Reconstruction with the Peroneus Longus Tendon: A Biomechanical and Clincical Evaluation of the Donor Ankle Morbidity. Journal Of the Medical As-Sociation Of Thailand,
Vol 98, No 6
4.Kornkit Chaijenkij. Body Composition and Hematological Changes Following Ascents and Descents of extreme
Altitude at Mt. Everest base camp in A Thai Elderly mountaineers. Journal of Sports Science and Tech-nology
2016; 16(2) : 1-8
5.Nathasith Chutisira, Waree Widjaja, Metta Pinthong, Weerawat Limroongreungrat, Kornkit Chaijenkij.The
Landing Error Scoring System between recreational and collegiate female athletes,” is complete. Journal of Sports
Science and Technology 2017; Dec
6.Thidarat Sangjan, Waree Widjaja, Metta Pinthong, Weerawat Limroongreungrat, Kornkit Chaijenkij.LANDING
Error Scoring System For Screening Risk Scores Between Male And Female University In Students. Journal of
Sports Science and Technology 2017; Dec
7.Look-IN C.; Pinthong M.; Chaijenkij K.; Pagaduan J LW. The Validity Of Chronojump System ® To Measure
Vertical Jump. Journal of Sports Science and Technology. 2018;18:8-15.
8.Youngyuensin S.; Widjaja W.; Ajjimaporn A.; Chaijenkij K. Effect Of Modified High Intensity Circuit Training
Program On Core Stabilizer,Quadriceps, Hamstrings And Deltoid Muscles Strength And Quality
Of Life In Obese Women. Journal of Sports Science and Technology.2019;19:133-45.
9.Sports Injury and Illness Epidemiology: Thailand Team Surveillance During the 30th Southeast Asian Games
Jumroenketpratheep, K., Zayar, H., Kaewkul, K., Chaijenkij, K.
Asian Journal of Sports Medicine, 2022, 13(1), e116382
10.The effects of crocodile blood supplementation on delayed-onset muscle soreness
Paratthakonkun, C., Vimuttipong, V., Nana, A., …Soonthornworasiri, N., Arthan, D.
Nutrients, 2021, 13(7), 2312
11.Clinical outcomes after internal fixation, arthroplasty and resection for treatment of comminuted radial head fractures: a systematic review and network meta-analysis
Chaijenkij, K., Arirachakaran, A., Kongtharvonskul, J.
12.Validity and reliability of the oslo sports trauma research center (OSTRC) questionnaire on overuse injury and health problem in Thai version
Kaewkul, K., Chaijenkij, K., Tongsai, S.
Journal of the Medical Association of Thailand, 2021, 104(1), pp. 105–113
13.Sport injury and illness: Surveillance of tropical country athletes during the 1st winter children of asia games
Zayar, H., Mawhinney, C., Kaewkul, K., Chaijenkij, K.
Journal of the Medical Association of Thailand, 2020, 103(11), pp. 1116–1120
14.Comparison of surgical outcomes between rotator cuff repair with and without rotator interval capsular release for rotator cuff tears to prevent and improve postoperative stiffness: a meta-analysis
Arirachakaran, A., Chaijenkij, K., Maljadi, J.A., Kongtharvonskul, J.
European Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology, 2020, 30(7), pp. 1263–1275
15.Comparative surgical risk between type of trampoline (size and place) and type of patients (age and sex) in trampoline related injury: A systematic review and indirect meta-analysis
Muljadi, J.A., Chaijenkij, K., Arirachakaran, A., Kongtharvonskul, J.
BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation, 2020, 12(1), 37
16.Post-operative outcomes and complications of suspensory loop fixation device versus hook plate in acute unstable acromioclavicular joint dislocation: a systematic review and meta-analysis
Arirachakaran, A., Boonard, M., Piyapittayanun, P., …Prommahachai, A., Kongtharvonskul, J.
Journal of Orthopaedics and Traumatology, 2017, 18(4), pp. 293–304
17.A systematic review and meta-analysis of diagnostic test of MRA versus MRI for detection superior labrum anterior to posterior lesions type II–VII
Arirachakaran, A., Boonard, M., Chaijenkij, K., …Prommahachai, A., Kongtharvonskul, J.
Skeletal Radiology, 2017, 46(2), pp. 149–160
18.Comparison of surgical outcomes between fixation with hook plate and loop suspensory fixation for acute unstable acromioclavicular joint dislocation: a systematic review and meta-analysis
Arirachakaran, A., Boonard, M., Piyapittayanun, P., …Chaijenkij, K., Kongtharvonskul, J.
European Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology, 2016, 26(6), pp. 565–574
19.Short-term outcomes of platelet-rich plasma injection for treatment of osteoarthritis of the knee
Kanchanatawan, W., Arirachakaran, A., Chaijenkij, K., …Piyapittayanun, P., Kongtharvonskul, J.
Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 2016, 24(5), pp. 1665–1677

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
ศุกร์
*13:00 - 16:00
16:00 - 20:00
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
หมายเหตุ
*คลินิกกีฬาสัปดาห์ที่ 3