นพ. กรกช ธรรมผ่องศรี

Korakot Thamphongsri, MD.
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ทั่วไป , sports medicine
2559Certificate (Sport Medicine), The Thai Orthopedic Society for Sports Medicine
2557วุฒิบัตร (สาขาออโธปิดิกส์) / Diploma of the Thai board of Orthopedic Surgery
2550แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
เสาร์
*09:00 - 12:00
หน่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
หมายเหตุ
*สัปดาห์ที่ 2,4