นพ. กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ

KORAKIJ CHAIJANEKIT, MD.
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
Sport injuries (การบาดเจ็บทางกีฬา หัวไหล่, เข่า) เอ็นหัวไหล่ฉีกขาด เอ็นหัวเข่าบาดเจ็บ การส่องกล้องผ่าตัดหัวไหล่ และเข่า
แพทย์ศาตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วุฒิบัตร ศัยกรรมกระดูกและข้อ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
วุฒิบัตร การบาดเจ็บทางกีฬา Sport orthopedic โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

1.Effects Of Exercising Posture On Heart Rate And Energy Expenditure In Pregnant Thai Women. Journal of Sports Science and Technology 2014; 14(1) Jul: 145-154.
2.Prakasit Sanguanjit, Chan Sangasoongsong, Chayanin Angthong, Kornkit Chaijenkit. Practical Guide for Obtaining Acceptable Metacarpophalangeal Angle in James’ Position. The Thai Journal of Orthopaedic Surgery.2006 ; 31(1) : 36-43.
3.Chayanin Angthong, Bancha Chernchujit, Adinun Apivatgaroon, Kornkit Chaijenkit, Poonyanat Nualon, Kanoknan Suchao-in The Anterior Cruciate Ligament Reconstruction with the Peroneus Longus Tendon: A Biome- chanical and Clincical Evaluation of the Donor Ankle Morbidity. Journal Of the Medical As-Sociation Of Thailand, Vol 98, No 6
4.Kornkit Chaijenkij. Body Composition and Hematological Changes Following Ascents and Descents of extreme Altitude at Mt. Everest base camp in A Thai Elderly mountaineers. Journal of Sports Science and Tech-nology 2016; 16(2) : 1-8
5.Nathasith Chutisira, Waree Widjaja, Metta Pinthong, Weerawat Limroongreungrat, Kornkit Chaijenkij.The Landing Error Scoring System between recreational and collegiate female athletes,” is complete. Journal of Sports Science and Technology 2017; Dec
6.Thidarat Sangjan, Waree Widjaja, Metta Pinthong, Weerawat Limroongreungrat, Kornkit Chaijenkij.LANDING Error Scoring System For Screening Risk Scores Between Male And Female University In Students. Journal of Sports Science and Technology 2017; Dec
7.Look-IN C.; Pinthong M.; Chaijenkij K.; Pagaduan J LW. The Validity Of Chronojump System ® To Measure Vertical Jump. Journal of Sports Science and Technology. 2018;18:8-15.
8.Youngyuensin S.; Widjaja W.; Ajjimaporn A.; Chaijenkij K. Effect Of Modified High Intensity Circuit Training Program On Core Stabilizer,Quadriceps, Hamstrings And Deltoid Muscles Strength And Quality Of Life In Obese Women. Journal of Sports Science and Technology.2019;19:133-45.

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
ศุกร์
*13:00 - 16:00
16:00 - 20:00
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
หมายเหตุ
*คลินิกกีฬาสัปดาห์ที่ 1,3