ผศ.นพ.กำธร ตันติวิทยาทันต์

Kamthorn Tantivitayatan, Asst. MD.
 • แผนก
 • เชี่ยวชาญ
  วิสัญญีวิทยา
 • ภาษา
  อังกฤษ, ไทย
 • ความเชี่ยวชาญ
 • คุณวุฒิ
 • ผลงานด้านวิชาการ
Pulmonary Pathology, Duke University, Durham, North Carolina, USA
Critical Care Medicine, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA
2532วุฒิบัตรฯ (วิสัญญีวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2528แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Publications:

 1. Sukavejvorakit M, Tantivitayatan K: Does heart rate really predict survival in septicshock?.Singapore Med J. 39 (1):14-6 (2541)
 2. Phophichitra C, Tantivitayatan K, Panich A. Protective device for oral injury during tracheal intubation. Thai J Anesth. 29 (3):133-8 (2546)
 3. Jirasiritham S, Tantivitayatan K: A comparison of the efficacy of cisatracurium and atracurium in kidney transplantation operation. J Med Assoc Thai. 87 (1):73-9 (2547)
 4. Jirasiritham S, Tantivitayatan K: Propofol-based fast-track for ambulatory surgery. J Med Assoc Thai. 87 (6):656-9 (2547)
 5. Tantivitayatan K, Jiarpinitnun J. Pain on injection of propofol affects patient satisfaction.Thai J Anesth. 30:153-9 (2547)
 6. Jirasiritham S, Tantivitayatan K: Perianal blockage with 0.5% bupivacaine for postoperative pain relief in hemorrhoidectomy. J Med Assoc Thai. 87 (6):660-4 (2547)
 7. Jirasiritham S, Tantivitayatan K, Sirivararom P: Over half MAC sevoflurane in cesarean section. J Med Assoc Thai. 88 (7):914-20 (2548)
 8. Visalyaputra S, Rodanant O, Somboonviboon W, Tantivitayatan K, Thienthong S: Spinal versus epidural anesthesia for cesarean delivery in severe preeclampsia: a prospective randomized, multicenter study. Anesth Analg. 101 (3):862-8 (2548)
 9. Pisalayon M, Jarupongsa J, Jommarong P, Tantivitayatan K. Effect of patient education during antenatal care on preoperative fasting for emergency cesarean section. Thai J Anesth. 31:(3)1-5 (2548)
 10. Tantivitayatan K, Jarupongsa J, Sithamwilai W, Kitticharoenrerk A. Factors Influencing Patients’ Decision on Regional Anesthesia for cesarean section. Thai J Anesth. 31:(3) 257-65 (2548)
 11. Purintarapiban B, Tantivitayatan K, Ngodngamthaweesuk M, Datcharoen A. A Preliminary Report of Glutamine in Attenuating Inflammation from Cardiopulmonary Bypass. Thai J Anesth. 32(3)153-9 (2549)
 12. Saenghirunvattana R, Tantivitayatan K, Chumnanvech W, Tangsukkasemsun S, Siritongtaworn P: A comparison study between newly-designed pencil-point and cutting needles in spinal anesthesia. J Med Assoc Thai. 91 Suppl 1 :S156-61 (2551)
 13. Rattanasompattikul M, Tantivitayatan K. Renal Physiology in: Murray MJ (2558) Faust’s Anesthesiology Review 4th ed. Elsevier Saunders. p 100-4
 14. Tantivitayatan K. Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Restrictive Lung Disease. In: Murray MJ (2558) Faust’s Anesthesiology Review 4th ed. Elsevier Saunders. p 66-9

Presentations:

 1. Tantivitayatan K, Jarupongsa J, Sithamwilai W, Kitticharoenrerk A. Factors Influencing Patients’ Decision on Regional Anesthesia for cesarean section. Biennial Congress Asian & Oceanic Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine. 7-10 December Chiba, Japan.
 2. Tantivitayatn K. Patient Safety: Towards the International Standards. Quality&Safety in Healthcare. 16-19 April 2013. London, UK.
 3. Tantivitayatn K, Dutsadeevettakul S. Pervasive Healthcare for Diabetics. Interdisciplinary Social Science. 11-13 June 2014. Vancouver, Canada.
 1. Tantivitayatan K., Gonghom P, Jitmunggnan R, et al. Telewound Care, A Case Study in Thailand. Successes and Failures in Telehealth. 6th Annual Meeting of the Australian Telehealth Society. 12-13 November 2015. Brisbane, Australia.

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
พุธ
08:00 - 16:00
คลินิกสร้างเสริมสุขภาพ