พญ. จุฑาทิพย์ ธรรมวินิจฉัย

JUTATIP THAMWINITCHAI
  • แผนก
  • เชี่ยวชาญ
    กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป (General Pediatrics)
  • ภาษา
    ไทย, อังกฤษ
  • ความเชี่ยวชาญ
  • คุณวุฒิ
  • ผลงานด้านวิชาการ
2020วว.(กุมารเวชศาสตร์) - Thai Board of Pediatrics
2010-2016วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับข้อมูลตารางออกตรวจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ดีขึ้น 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-8496600 (ต่อหน่วยตรวจ)
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

วัน เวลาออกตรวจ สถานที่
จันทร์
*13:00 - 16:00
คลินิกโรคอ้วนในเด็ก
อังคาร
*13:30 - 16:00
คลินิกเด็กสุขภาพดี
ศุกร์
*13:30 - 16:00
คลินิกพัฒนาการ
หมายเหตุ
*คลินิกโรคอ้วนในเด็ก ออกตรวจเฉพาะสัปดาร์ที่ 3 เฉพาะนัดหมายเท่านั้น
**คลินิกพัฒนากาาร ตรวจเฉพาะนัดหมายเท่านั้น
***คลินิกเด็กสุขภาพดี ตรวจเฉพาะนัดหมายเท่านั้น