ตรวจสอบรายชื่อผู้รับวัคซีน Covid 19 (สำหรับผู้มีนัดหมายกับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก)