- แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินเปิดให้บริการ ในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. - ศูนย์การแพทย์เปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. - ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check Up center) รับนัดหมายตรวจสุขภาพล่วงหน้า/โทรศัพท์ วันจันทร์-วันศุกร์ 0-2849-6600 ต่อ 3004, 3005 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. - ผู้ที่สนใจเครื่องเดินดี สามารถติดต่อเพื่อทำการนัดได้ที่ คลินิกเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 2 ทุกวันจันทร์-อังคาร ช่วงเวลา 13.00-16.00 น. และวันพฤหัสบดี ช่วงเวลา 08.30-12.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2849-6600 ต่อ 1050
menu
Advanced Slider
การแพทย์แบบบูรณาการ
บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
บริการผ่าตัดด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
วินิจฉัยโรคด้วยเทคโนโลยี
บริการด้วยใจ ความปลอดภัยเป็นหนึ่ง ก้าวถึงโรงพยาบาลคุณภาพ
Image 01
Image 01
ข่าวสาร และกิจกรรม
Image 01
Image 01
Image 01
Image 01
Image 01
Image 01

แผนผังศุนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก