เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น 2 เวชศาสตร์พื้นฟู

โทร 0-2849-6600 ต่อ 1045