หน่วยตรวจนักศึกษาและบุคลากร(ประกันสังคม)

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการตรวจรักษานักศึกษาและบุคลากร สิทธิ์ประกันสังคม เครือมหาวิทยาลัยมหิดล . ที่มีอาการทั่วไปหรือเจ็บป่วยเล็กน้อย ..ไม่ใช่ผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤตหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน มีหัตถการที่ยุ่งยาก เช่น เย็บแผล ให้ยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ เป็นต้น

กลุ่มผู้รับบริการ

นักศึกษาและบุคลากร ที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมโรงพยาบาลศิริราช , รามา เครือมหาวิทยาลัยมหิดล

เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ

ข้อกำหนด/เงื่อนไขพิเศษ

ขั้นตอนการรับบริการ

คนไข้ใหม่ > ติดต่อคัดกรอง > ทำแฟ้มประวัติ > เช็คสิทธิ์ > พบแพทย์ตรวจ
-คนไข้เก่า > ติดต่อคัดกรอง > เช็คสิทธิ์ > พบแพทย์ตรวจ

วัน/เวลา ให้บริการ

วันจันทร์ – วันศกร์ เวลา 08.00 – 15.00 น.

การติดต่อ

โทรศัพท์. 0-2849-6600 ต่อ 1094