ขอบเขตการให้บริการ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี โดยมีโปรแกรมตรวจสุขภาพที่จัดขึ้นเพื่อความเหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ และแต่ละเพศ รวมทั้งให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน, ก่อนเข้าศึกษาต่อ, ก่อนการแต่งงาน ตลอดจนการออกใบรับรองแพทย์ โดยให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และระบบบริการที่ได้มาตรฐาน เช่น ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 รวมถึงการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA จึงให้ผลการตรวจที่ถูกต้องแม่นยำและสามารถทราบผลการตรวจได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจในบริการที่ท่านจะได้รับ


กลุ่มผู้รับบริการ

ให้การตรวจสุขภาพทุกกลุ่มอายุ ทั้งผู้รับบริการทั่วไป นักศึกษา ผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพก่อนเข้าปฏิบัติงาน ก่อนแต่งงาน เป็นต้น ทั้งรายบุคคลและหมู่คณะ

ขั้นตอนการรับบริการ

ผู้รับบริการรายใหม่ > ติดต่อจุดคัดกรอง ชั้น 2 > ทำแฟ้มประวัติ > ติดต่อศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น G รับคิวตรวจ > วัดสัญญาณชีพ เลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพ และนัดหมายฟังผล > ยื่นเอกสารลงทะเบียนโปรแกรมตรวจสุขภาพ > ชำระค่าบริการ > เจาะเลือด, เก็บปัสสาวะ, เก็บอุจจาระ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ถ้ามี) ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูก* (ถ้ามี) > ตรวจเอกซเรย์ ชั้น 2 > พบแพทย์เพื่อฟังผลการตรวจสุขภาพ

ผู้รับบริการรายเก่า (กรณีไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า) > ติดต่อจุดคัดกรอง ชั้น 2 > ตรวจสอบสิทธิ์รับใบ VN Slip > ติดต่อศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น G รับคิวตรวจ > วัดสัญญาณชีพ เลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพ และนัดหมายฟังผล > ยื่นเอกสารลงทะเบียนโปรแกรมตรวจสุขภาพ > ชำระค่าบริการ > เจาะเลือด, เก็บปัสสาวะ, เก็บอุจจาระ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ถ้ามี) ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูก* (ถ้ามี) > ตรวจเอกซเรย์ ชั้น 2 > พบแพทย์เพื่อฟังผลการตรวจสุขภาพ

ผู้รับบริการรายเก่า (กรณีนัดหมายล่วงหน้า) > ยื่นบัตรนัดที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น G > วัดสัญญาณชีพ เลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพ และนัดหมายฟังผล > ยื่นเอกสารลงทะเบียนโปรแกรมตรวจสุขภาพ > ชำระค่าบริการ > เจาะเลือด, เก็บปัสสาวะ, เก็บอุจจาระ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ถ้ามี) ตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูก* (ถ้ามี) > ตรวจเอกซเรย์ ชั้น 2 > พบแพทย์เพื่อฟังผลการตรวจสุขภาพ


วัน/เวลา ให้บริการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00–15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

วันเสาร์ 08.00-12.00 น. (คลินิกพิเศษ)

การติดต่อ

อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น G 

เบอร์โทรศัพท์ 02-8496600 ต่อ 3004 – 3005

เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ ผู้รับบริการที่มีประวัติ สามารถนัดหมายเข้ารับการตรวจทางโทรศัพท์ได้ในเวลา 13.00–15.00 น.

เงื่อนไขในการเลื่อนนัดแพทย์ กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ เวลา 13.00–15.00 น.

คำแนะนำก่อนการตรวจสุขภาพ

 • งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดอย่างน้อย 10 -12 ชั่วโมงก่อนการตรวจ (ยกเว้นน้ำเปล่าดื่มได้)
 • ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 8 ชั่วโมง
 • กรุณานำบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตมาในวันตรวจสุขภาพ
 • ในกรณีที่ตรวจพบสิ่งผิดปกติ ต้องทำการตรวจรักษา หรือตรวจวินิจฉัยโรคเพิ่มเติม รวมถึงการสั่งยาต่างๆ ทางศูนย์สุขภาพจะทำการส่งท่านไปตรวจรักษาต่อกับแพทย์เฉพาะทางต่อไป
 • บุคคลที่มีอาการเจ็บป่วย และต้องการตรวจเพื่อค้นหาโรคหรือรักษา ควรพบแพทย์เพื่อปรึกษาที่หน่วยตรวจโรคทั่วไป
 • หากมีผลการตรวจเดิมที่ท่านเคยตรวจที่โรงพยาบาลอื่น โปรดนำมาด้วยทุกครั้ง เพื่อที่แพทย์จะได้ใช้เปรียบเทียบ

คำแนะนำก่อนการตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูก

 • ไม่ควรมีการตรวจภายใน หรือสวนล้างภายในช่องคลอดก่อนเข้ารับการตรวจ อย่างน้อย 1 วัน
 • ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ และการเหน็บยาใดๆ ในช่องคลอดก่อนเข้ารับการตรวจ อย่างน้อย 3 วัน
 • ควรมารับการตรวจหลังหมดประจำเดือน อย่างน้อย 1 สัปดาห์
 • หากมีผลการตรวจเดิมที่ท่านเคยตรวจที่โรงพยาบาลอื่น โปรดนำมาด้วยทุกครั้ง เพื่อที่แพทย์จะได้ใช้เปรียบเทียบ

คำแนะนำก่อนการตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง

 • งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด 6 ชั่วโมงก่อนการตรวจ (ยกเว้นน้ำเปล่าดื่มได้)
 • ประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนการตรวจ ให้เริ่มดื่มน้ำเปล่ามากๆ และกลั้นปัสสาวะไว้ เพื่อให้สามารถตรวจดูกระเพาะปัสสาวะและอวัยวะภายในช่องท้องส่วนล่างได้
 • หากมีผลการตรวจเดิม ฟิล์มหรือซีดีที่ท่านเคยตรวจที่โรงพยาบาลอื่น โปรดนำมาด้วยทุกครั้ง เพื่อที่แพทย์จะได้ใช้เปรียบเทียบ

คำแนะนำก่อนการตรวจเอกซเรย์และอัลตร้าซาวน์เต้านม

 • หากตั้งครรภ์หรือเคยผ่าตัดเสริมเต้านม ต้องแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทราบทันที
 • การเลือกช่วงเวลาในการตรวจ ควรเลือกช่วงที่ท่านมีการปวดหรือคัดเต้านมน้อยที่สุด การตรวจเต้านมที่ดีที่สุด ควรเป็นช่วง 7-14 วัน หลังประจำเดือนมาวันแรก
 • วันที่มาตรวจควรใส่เสื้อที่แยกจากกระโปรงหรือกางเกง เพื่อความสะดวกในการตรวจร่างกายส่วนบน และไม่ใส่เครื่องประดับบริเวณคอและหู
 • ไม่ทาครีม โลชั่น น้ำหอม แป้งหรือยาระงับกลิ่นตัวบริเวณรักแร้หรือร่างกายส่วนบน ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยคล้ายความผิดปกติในฟิล์มเอกซเรย์
 • ไม่ต้องงดน้ำหรืออาหารก่อนการตรวจ
 • หากมีผลการตรวจเดิม ฟิล์มหรือซีดีที่ท่านเคยตรวจที่โรงพยาบาลอื่น โปรดนำมาด้วยทุกครั้ง เพื่อที่แพทย์จะได้ใช้เปรียบเทียบ

สิทธิข้าราชการในการตรวจสุขภาพประจำปี

 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ ไม่สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ ต้องสำรองเงินจ่ายและนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกคืนที่ต้นสังกัด

 • การตรวจสุขภาพ สามารถใช้สิทธิได้เฉพาะผู้ที่เป็นข้าราชการเท่านั้น!!!! บุคคลในครอบครัวไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายคืนได้

 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ สามารถเบิกได้ปีละ 1 ครั้ง โดยเบิกได้เฉพาะรายการ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด