หน่วยไตเทียม   มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก   มหาวิทยาลัยมหิดล

ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในผู้ป่วยไตวาย โดยรับผู้ป่วยที่ฟอกเลือดด้วยสิทธิ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประกันสังคม (ปกส.) กรมบัญชีกลาง ต้นสังกัดรัฐวิสาหกิจ และผู้ป่วยทั่วไป

เวลาเปิดบริการ :  เปิดให้บริการ วันจันทร์ – เสาร์   ไม่เว้นวันหยุดนักขัตกฤษ์   วันละ 3 รอบตั้งแต่เวลา    06.00 น.- 20.00 น.

สถานที่ตั้ง :  อาคารผู้ป่วยนอก   ชั้น 3 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

ติดต่อหน่วยงาน :  โทรศัพท์ : 02-8496711    โทรสาร : 02-8496712