แพทย์ทางเลือก

แพทย์ทางเลือก – ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยมีความครอบคลุมเป็นองค์รวมศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกจึงนำศาสตร์การแพทย์ทางเลือกมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบันโดยมุ่งหวังให้นำข้อดีของทุกศาสตร์มารวมกันและให้ประสิทธิภาพการรักษาที่ดีขึ้น

คลินิกแพทย์ทางเลือก

คลินิกแพทย์แผนจีน

ใช้การตรวจวิเคราะห์โรคจากลักษณะเฉพาะ ประกอบกัน 4 อย่าง โดยการดู , การฟัง การถาม , การสัมผัส และรักษาด้วยศาสตร์แผนจีนมากมาย อาธิเช่น ฝังเข็ม ครอบแก้ว สมุนไพร ฯลฯ

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้แก่ การหัตถบำบัด การใช้ยาสมุนไพร การประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร

คลินิกโฮมีโอพาธีย์

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำแนะนำ ด้วยศาสตร์การรักษาว่าด้วยเรื่องของพลังงาน และใช้สารที่ก่อให้เกิดอาการของโรคนั้นๆ มารักษาโรคในคนที่ป่วย

ติดต่อแพทย์ทางเลือก

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น 4แผนกแพทย์ทางเลือก

โทร 0-2849-6600 ต่อ 4018,4019