GJ-E-MAGAZINE

E-Book#9 โรคหลอดเลือดสมอง

GJ E-Magazine ฉบับที่ 9 (เดือนกันยายน 62)  "โรคหลอดเลือดสมอง"

E-Book#8 โรคไข้เลือดออก

GJ E-Magazine ฉบับที่ 8 (เดือนมิถุนายน)  "โรคไข้เลือดออก"

E-Book#7 โรคโลหิตจาง

GJ E-Magazine ฉบับที่ 7 (เดือนมีนาคม)  "โรคโลหิตจาง"

E-Book#6 Safety First

ฉบับที่ 6/2561 ธันวาคม 2561 "ขับขี่ปลอดภัย SAFETY FIRST"

E-Book#5 วันมหิดล 24 กันยายน

ฉบับที่ 5/2561 กันยายน 2561 "วันมหิดล 24 กันยายน"

E-Book #4 “ไข้หวัดป้องกันได้ (ไข้หวัด)ใหญ่แค่ไหนก็ไม่กลัว”

ฉบับที่ 4/2561 มิถุนายน 2561 "ไข้หวัดป้องกันได้ (ไข้หวัด) ใหญ่แค่ไหนก็ไม่กลัว" download pdf : คลิ๊ก 

E-Book #3 “ใส่ใจสุขภาพดี ผู้สูงอายุยุค 4.0”

ฉบับที่ 3/2561 มีนาคม – มิถุนายน 2561 "ใส่ใจสุขภาพดี ผู้สูงอายุยุค 4.0" download pdf : คลิ๊ก  

12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ

ฉบับที่ 1/2560 สิงหาคม – ตุลาคม 2560 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ download pdf : คลิ๊ก  

10th GJMC

รายปักษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 60 - มกราคม 61  วันเปิดศูนย์การแพทย์ฯ ครบรอบ 10 ปี ก้าวสู่ปีที่ 11   download pdf : คลิ๊ก