อัตราค่าบริการห้องพัก ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ห้องพิเศษเดี่ยว

ค่าห้อง*(Room Rate)                       2,400 บาท/วัน(Baht/Day)

ค่าบริการพยาบาล(Nursing Service)          500 บาท/วัน(Baht/Day)

                   รวม                        2,900 บาท/วัน(Baht/Day)

*ค่าห้องรวมค่าอาหาร

สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องปรับอากาศ(แอร์) โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น ตู้เสื้อผ้า


ห้องพิเศษรวม (2เตียง)

ค่าห้อง*(Room Rate)                       1,200 บาท/วัน(Baht/Day)

ค่าบริการพยาบาล(Nursing Service)          500 บาท/วัน(Baht/Day)

                   รวม                        1,700 บาท/วัน(Baht/Day)

*ค่าห้องรวมค่าอาหาร

สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องปรับอากาศ(แอร์)


ห้องพิเศษรวม (4เตียง)

ค่าห้อง*(Room Rate)                       1,000 บาท/วัน(Baht/Day)

ค่าบริการพยาบาล(Nursing Service)          500 บาท/วัน(Baht/Day)

                   รวม                        1,500 บาท/วัน(Baht/Day)

*ค่าห้องรวมค่าอาหาร

สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องปรับอากาศ(แอร์)


ห้อง ICU

ค่าห้อง*(Room Rate)                       1,200 บาท/วัน(Baht/Day)

ค่าบริการพยาบาล(Nursing Service)       1,200 บาท/วัน(Baht/Day)

                   รวม                        2,400 บาท/วัน(Baht/Day)

*ค่าห้องรวมค่าอาหาร

          สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องปรับอากาศ(แอร์)


หมายเหตุ

  • สิทธิข้าราชการ ค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน เบิกได้ 1,000 บาท ค่าพยาบาลต่อวัน 300 บาท
  • สิทธิเบิกจ่ายต้นสังกัดอื่นๆ ค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน เบิกได้ ตามหนังสือรับรองสิทธิ

ข้อปฏิบัติการเข้าพักในหอผู้ป่วย

  • ผู้ป่วยและญาติต้องเตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวมาเอง เช่น สบู่ แป้ง ยาสีฟัน แชมพูสระผม กระดาษชำระ ฯลฯ
  • ผู้ป่วยต้องมีญาติเฝ้า 1 ท่าน ตลอด 24 ชั่วโมง และต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 18-60 ปี ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเฝ้าไข้)
  • กรณีเข้าพักรักษาตัวห้องพิเศษ ญาติเฝ้าจะต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้น

 

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่

  • หน่วยผู้ป่วยสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 02-849-6600 ต่อ 3108