ศูนย์อาหาร กาญจนาภิเษก  (Food court)

เปิดให้บริการทุกวัน  06.00-20.00 น.