รายชื่อแพทย์แผนจีน

นพ.ดร. สมภพ สูอำพัน

Sompop Suamphan, MD, PhD.


แผนก: แพทย์ทางเลือก
Specialty: การแพทย์แผนจีน, โฮมีโอพาธีย์, เวชปฏิบัติทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย

ร.ท. นพ. ภาณุภัท นราศุภรัฐ

Lt. Parnoupat Narasuppharath, MD.


แผนก: แพทย์ทางเลือก
Specialty: การแพทย์แผนจีน, เวชปฏิบัติทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย

พจ. มาลีนา บุนนาค ลู่

Maleena Bungnag Lu, CM.D.


แผนก: แพทย์แผนจีน
Specialty: การแพทย์แผนจีน
Language Spoken: จีน, ไทย

พจ. รัฐธชา จินดาปัถย์

Rattacha Jindapat, CM.D.


แผนก: แพทย์แผนจีน
Specialty: การแพทย์แผนจีน
Language Spoken: จีน, ไทย

พจ. ธีรวุฒิ ชาญศิริเจริญกุล

Teerawoot Chansiricharoengul, CM.D.


แผนก: แพทย์แผนจีน
Specialty: การแพทย์แผนจีน
Language Spoken: จีน, ไทย

พจ. ลดาวรรณ โชติกุลวรพฤกษ์ (ลาศึกษา)

Ladawan Chotikulworapreunk, CM.D.


แผนก: แพทย์แผนจีน
Specialty: การแพทย์แผนจีน
Language Spoken: จีน, ไทย