บริจาค

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุนพัฒนาศิริราช-กาญจนา เพิ่มโอกาสการรักษาอย่างทั่วถึงเพื่อคนไทย

เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารส่วนขยายศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2

บริจาคได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

บริจาคผ่านงานการคลัง ชั้น 4 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก


บริจาคผ่านมูลนิธิศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก


บริจาคผ่านศิริราชมูลนิธิ