การเดินทาง
รถยนต์
รายละเอียดการเดินทาง
สำหรับผู้ใช้รถยนต์  โดยสามารถดาว์นโหลดตาม

http://www.lc.mahidol.ac.th/th/contact.htm
รถโดยสารประจำทาง
รายละเอียดการเดินทาง

การเดินทางมายังมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รถโดยสารประจำทาง สายที่ผ่าน : ปอ.๕๑๕, ปอ.๕๔๗, ๑๒๔, ๑๒๕, ๑๖๔, ๓๘๘, ปอ.๘๔ก, ๘๔ก

สาย ปอ.๕๑๕ - อนุเสาวรีย์ ป้ายหน้า รพ.ราชวิถี

สาย ปอ.๕๔๗ -(สีลม – ม.มหิดล ศาลายา) ถ.เพชรเกษม เข้า ถ.พุทธมณฑล สาย๔

 สาย ๑๒๔ - สนามหลวง – ม.มหิดล ศาลายา
 สาย ๑๒๕ - สถานีรถไฟสามเสน – ม.มหิดล ศาลายา
 สาย ๑๖๔ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ม.มหิดล ศาลายา
 สาย ๓๘๘ - ปากเกร็ด สนามบินน้ำ บางบัวทอง บางใหญ่ – ม.มหิดล ศาลายา
 สาย ปอ.๘๔ก, ๘๔ก - หมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา – วงเวียนใหญ่

รถตู้ปรับอากาศ มีทั้งหมด ๒ สาย ได้แก่
          สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ม.มหิดล ศาลายา (สามารถขึ้นได้ที่เชิงสะพานลอย รพ.ราชวิถี)
          สายเซ็นทรัลปิ่นเกล้า – ม.มหิดล ศาลายา

รถไฟฟ้า BTS 
ลงที่สถานี บางหว้า ให้ออกทางออกที่ ๑-๒ เดินมาประมาณ ๒๐ เมตร จะมีรถศาลายาลิงค์ เป็นรถไมโครบัสสีขาวคาดน้ำเงิน มีโลโก้มหาวิทยาลัยมหิดล (Salaya Links) จอดอยู่ตรงบริเวณป้ายรถเมล์ (ค่าโดยสาร ๓๐ บาท ให้เตรียมเงินพอดีหยอดตู้บนรถ ไม่มีทอน)

Salaya Link
ตารางการเดินรถวันจันทร์-วันศุกร์

ออกจาก BTS บางหว้า
ออกจากศาลายา
๖:๔๕
๖:๐๐
๐๗:๑๐
๖:๓๐
๐๗:๓๐
๗:๐๐
๐๘:๓๕
๘:๐๐
๐๙:๓๕
๙:๐๐
๑๑:๓๕
๑๑:๐๐
๑๒:๓๐
๑๒:๐๐
๑๓:๓๐
๑๓:๐๐
๑๔:๓๐
๑๔:๐๐
๑๖:๑๐
๑๕:๓๐
๑๗:๑๐
๑๖:๓๐
๑๘:๑๐
๑๗:๓๐
๑๘:๔๐
๑๘:๐๐