การเดินทาง
รถยนต์
รายละเอียดการเดินทาง
สำหรับผู้ใช้รถยนต์  โดยสามารถดาว์นโหลดตาม

แผนที่ คลิกที่นี่..


รถโดยสารประจำทาง
รายละเอียดการเดินทาง

การเดินทางมายังมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รถโดยสารประจำทาง สายที่ผ่าน : ปอ.๕๑๕, ปอ.๕๔๗, ๑๒๔, ๑๒๕, ๑๖๔, ๓๘๘, ปอ.๘๔ก, ๘๔ก

สาย ปอ.๕๑๕ - อนุเสาวรีย์ ป้ายหน้า รพ.ราชวิถี

สาย ปอ.๕๔๗ -(สีลม – ม.มหิดล ศาลายา) ถ.เพชรเกษม เข้า ถ.พุทธมณฑล สาย๔

 สาย ๑๒๔ - สนามหลวง – ม.มหิดล ศาลายา
 สาย ๑๒๕ - สถานีรถไฟสามเสน – ม.มหิดล ศาลายา
 สาย ๑๖๔ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ม.มหิดล ศาลายา
 สาย ๓๘๘ - ปากเกร็ด สนามบินน้ำ บางบัวทอง บางใหญ่ – ม.มหิดล ศาลายา
 สาย ปอ.๘๔ก, ๘๔ก - หมู่บ้านเอื้ออาทรศาลายา – วงเวียนใหญ่

รถตู้ปรับอากาศ มีทั้งหมด ๒ สาย ได้แก่
          สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ม.มหิดล ศาลายา (สามารถขึ้นได้ที่เชิงสะพานลอย รพ.ราชวิถี)
          สายเซ็นทรัลปิ่นเกล้า – ม.มหิดล ศาลายา