ระเบียบปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องสมุด

unnamed

การเข้า-ออกห้องสมุด

 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้ห้องสมุดทุกครั้ง
 • ท่านสามารถฝากกระเป๋าสัมภาระไว้ในตู้ล็อกเกอร์ (เช่น เป้สะพายหลัง ถุงผ้า กระเป๋าใบใหญ่) โดยแลกบัตรประจำตัวเพื่อขอเบิกกุญแจพร้อมป้ายหมายเลข และให้นำมาคืนเพื่อรับสิ่งของ ในกรณีที่ทำกุญแจและป้ายหมายเลขหาย ต้องเสียค่าชดใช้ในอัตรา 200 บาท เพื่อเปลี่ยนกุญแจตู้ใหม่ * ทั้งนี้ห้องสมุดไม่รับผิดชอบ หากมีการสูญหาย
 • ห้ามทิ้งกระเป๋าและสัมภาระไว้ในตู้ล็อกเกอร์ เกิน 1 วัน
 • "บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล" กรุณาลงชื่อในสมุดที่โต๊ะทางเข้า - ออก ก่อนเข้าใช้ห้องสมุด
 • โปรดให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ หากจำเป็นต้องขอตรวจกระเป๋าหรือแฟ้มเอกสารก่อนออกจากห้องสมุด

ข้อปฏิบัติตนในการใช้ห้องสมุด

 1. ห้ามใช้บัตรของผู้อื่นยืมสิ่งพิมพ์
 2. กรุณาลงชื่อเข้าใช้ห้องสมุดทุกครั้ง
 3. ไม่พูดคุยเสียงดังในห้องสมุด จะเป็นการรบกวนผู้ใช้ห้องสมุดคนอื่น
 4. งดสูบบุหรี่
 5. ห้ามนำอาหาร ของขบเคี้ยว ขนม และน้ำ/เครื่องดื่มต่างๆ เข้ามาในห้องสมุด (สามารถฝากไว้ที่ตู้ล็อคเกอร์)
 6. เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ควรใช้ระบบสั่นหรือเสียงเบา
 7. ใช้วัสดุ และสิ่งพิมพ์ทุกประเภทด้วยความทะนุถนอม ระมัดระวัง ไม่ทำให้ฉีกขาด ชำรุดเสียหาย ไม่ขีดเขียนหรือพับหน้าสิ่งพิมพ์ รวมทั้งช่วยระวังรักษาสิ่งของเครื่องใช้ และความสะอาดในห้องสมุด
 8. ผู้ใช้ห้องสมุดที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่วางไว้ จะไม่อนุญาตให้เข้าใช้ห้องสมุด