รวมลิงค์แหล่งทุนวิจัย

แหล่งทุนภายใน

 

ลำดับขั้นตอนการเบิก-จ่าย (ทุนการวิจัยภายในม.มหิดล)


MU Fund

ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University Fund

กองบริหารงานวิจัย สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170


โทร: 02-849-6240-8, 02-849-6156-9
โทรสาร: 02-849-6247

ดูเงื่อนไขและรายละเอียดทุน 

GJMC Fund

ทุนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
Golden Jubilee Medical Center Fund

งานการศึกษา วิจัย และวิชาการ ชั้น 4
999 ถนนบรมราชชนนี ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170


โทร: 02-849-6600 ต่อ 2201
โทรสาร: 02-489-6600 ต่อ 4241

ดูเงื่อนไขและรายละเอียดทุน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวทุนแหล่งทุนภายใน ม.มหิดล ประจำปีล่าสุด

 

แหล่งทุนภายนอก

ลำดับขั้นตอนเงินทุนการวิจัยภายนอกม.มหิดล

ลำดับขั้นตอนการเบิก-จ่าย (ทุนการวิจัยภายนอกม.มหิดล)

 

    แหล่งทุนภายในประเทศ
 
   
»
 
»
 
»
 
»
 
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
 
    แหล่งทุนต่างประเทศ
 
   
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  

 

รับจ้างวิจัย

ลำดับขั้นตอนเงินทุนการรับจ้างวิจัย

ลำดับขั้นตอนการเบิก-จ่าย (ทุนการรับจ้างวิจัย)