ลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (ภายในมหิดล)

 

Sample client
Sample client
Sample client
Sample client

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (ภายนอกมหิดล)

 

Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client

แหล่งทุนภายใน

 

ลำดับขั้นตอนการเบิก-จ่าย (ทุนการวิจัยภายในม.มหิดล)


MU Fund

ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University Fund

กองบริหารงานวิจัย สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170


โทร: 02-849-6240-8, 02-849-6156-9
โทรสาร: 02-849-6247
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูเงื่อนไขและรายละเอียดทุน 

GJMC Fund

ทุนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
Golden Jubilee Medical Center Fund

งานการศึกษา วิจัย และวิชาการ ชั้น 4
999 ถนนบรมราชชนนี ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170


โทร: 02-849-6600 ต่อ 2201
โทรสาร: 02-489-6600 ต่อ 4241
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูเงื่อนไขและรายละเอียดทุน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวทุนแหล่งทุนภายใน ม.มหิดล ประจำปีล่าสุด

 

แหล่งทุนภายนอก

ลำดับขั้นตอนเงินทุนการวิจัยภายนอกม.มหิดล

ลำดับขั้นตอนการเบิก-จ่าย (ทุนการวิจัยภายนอกม.มหิดล)

 

    แหล่งทุนภายในประเทศ
 
   
»
 
»
 
»
 
»
 
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
 
    แหล่งทุนต่างประเทศ
 
   
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  

 

รับจ้างวิจัย

ลำดับขั้นตอนเงินทุนการรับจ้างวิจัย

ลำดับขั้นตอนการเบิก-จ่าย (ทุนการรับจ้างวิจัย)

 

ลิงค์เครือข่าย R2R (ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก)

Sample client

Sample client

Sample client

Sample client

Sample client

Sample client

Sample client

Sample client

ลิงค์เครือข่าย R2R (ประเทศไทย)

Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client
Sample client

แหล่งสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย

แหล่งสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย (ประเทศไทย)

Sample client
Sample client
Sample client
Sample client

แหล่งสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย (ต่างประเทศ)

Sample client
Sample client
Sample client