ยินดีต้อนรับระบบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ Online

 


ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกจะแจ้งหมายเลขโรงพยาบาล(HN)ให้ท่านทราบภายใน 3 วันทำการ หลังจากลงทะเบียน ขอบคุณค่ะ